12.10.2016 – Informacja o wyborze wykonawcy związanego z Zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Informacja o wyborze wykonawcy